Mnohokrát jsme již v minulosti použili v našich článcích pojem „zprostředkovatel úvěru”. Nikdy jsme se ale tomuto pojmu blíže nevěnovali. Kdo to vlastně je? Jak se liší od klasického poskytovatele půjček? A co toto označení pro vás, tedy pro zákazníky, znamená? V tomto článku uvedeme vše na pravou míru a pojem „zprostředkovatel úvěru” vám detailně vysvětlíme.

Poskytovatel půjček vs. zprostředkovatel půjček

Začneme srovnáním, kdo je vlastně poskytovatel půjček a kdo zprostředkovatel půjček.

Poskytovatelé půjček jsou všichni ti, kteří poskytují finanční prostředky v podobě úvěru. Tradičními poskytovateli úvěrů jsou banky. Určitě si vzpomenete na řadu zvučných jmen. A také soukromá sféra je v současnosti naplněna mnohými firmami, které poskytují půjčky.

Kdežto zprostředkovatel půjček finanční prostředky k výpůjčce sám neposkytuje, pouze takové úvěry zprostředkuje. Funguje to tak, že oslovíte vybraného zprostředkovatele, jakým je například i MDfin, sdělíte mu své možnosti a představy a ten u poskytovatelů, se kterými spolupracuje, úvěr sjedná. Zprostředkovatel zde tedy vystupuje pouze jako prostředník.

Samostatný zprostředkovatel vs. vázaný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

Zprostředkovatelé úvěrů se dále dělí na dvě skupiny, a to na samostatného zprostředkovatele a vázaného zprostředkovatele. Samostatný zprostředkovatel svou činnost vykonává pro jednoho i více poskytovatelů, zatímco vázaný zprostředkovatel může činnost vykonávat jen pro jednu společnost. Kupříkladu MDfin je zprostředkovatel samostatný, neboť spolupracuje s více společnostmi.

Jaké jsou výhody daných zprostředkovatelů?

Výhodou samostatných zprostředkovatelů úvěrů je možnost získat prostřednictvím jejich služeb tu nejvýhodnější půjčku. Spolupracují totiž s několika poskytovateli, a tak jsou schopni pro vás sjednat co nejvýhodnější úvěr. Mají také lepší vyjednávací možnosti, neboť mohou v případě nespokojenosti oslovit jiného poskytovatele.

Naopak výhodou vázaných zprostředkovatelů úvěrů je jejich specializace na daného poskytovatele půjček. Nemají ovšem tak silné vyjednávací možnosti, a tudíž vám nemohou sjednat tak výhodný úvěr, jako samostatný zprostředkovatel.