Solus, registr dlužníků či pouze registr. Znám je pod několika synonymy, ale jedná se o jedno a totéž. Rejstřík, do kterého je vepsán každý, kdo někdy někde dlužil peníze. Často se o něm hovoří, ovšem málokdo ví, co to je. Pojďme tedy společně poodhalit jeho zákoutí, zjistit, jak se do něj můžete dostat, jaké podmínky pro to musíte splnit či jak dlouho zde budete zapsáni.

Solus v základech

Solus je označení pro zájmové sdružení právnických osob (jinak řečeno firem), které společnými silami vedou stejnojmenný registr dlužníků. Není to žádná státní instituce či orgán, který by vás mohl za něco kárat nebo pokutovat. Sám o sobě nemá žádné pravomoci ani kompetence. Pouze vede registr všech dlužníků napříč Českou republikou.

Jak do Solusu dostanete?

Často se spojuje s půjčkami a úvěry. Je tomu tak proto, že mnohé bankovní i nebankovní společnosti si v něm ověřují, zda nemáte nějaké dluhy z minulosti. Ovšem dostat se do Solusu nemusíte jen nesplacenou půjčkou.

Stačí zapomenout zaplatit účet za energie, nezaplatit včas mobil nebo být v prodlení se splacením dopravní pokuty. Hlavní podmínkou je, že jste v prodlení s plněním svých závazků. Minimální hranice dlužné částky po splatnosti pro prvotní zařazení do registru je 500 Kč.

Kdo vás navrhne pro zápis?

Samozřejmě to ale se samotným zápisem není jen tak jednoduché. Jak už bylo řečeno, Solus je pouze zájmové sdružení, které vede a řídí registr dlužníků. Nemá tedy žádné možnosti si zjistit, kdo dluží a kdo ne. Do vašeho života nevidí.

Proto impuls zápisu do registru musí vzejít od konkrétní firmy či organizace, která se zájmovým sdružením Solus spolupracuje. Pokud tedy společnost, které dlužíte, není partnerem sdružení Solus, nebo je natolik tolerantní, že vás hned po prvním zaškobrtnutí nenahlásí, nemusíte se do registru vůbec dostat. Není to tedy tak, že byste týden dlužili a už měli zápis. Zpravidla musíte být v prodlení se třemi po sobě jdoucími splátkami.

Jak dlouho budete mít zápis v registru dlužníků?

Pokud se do registru přece jen nešťastnou náhodou dostanete, máte jedinou možnost – čekat. V registru budou vaše osobní údaje, včetně informace o dlužné částce, kvůli které jste byli do registru zařazeni, uchovávány po dobu tří let. V případě, že se jedná o „Telekomunikační poplatky“, nebo o „Elektrické energie“ nebo „Plyn“, dojde k automatickému výmazu už po jednom roce. Nic proti tomu nezmůžete. Nic s tím neuděláte. Můžete jen čekat.

Zápis v Solusu neznamená konec světa

Ovšem zápisem v registru váš život nekončí. Stále můžete vykonávat běžné činnosti, stále si můžete užívat života nebo si dokonce můžete půjčit. Náhled do registru totiž není běžnou součástí činností všech poskytovatelů půjček, a tak ani v tomto ohledu nejste limitováni. Například i MDfin vám zprostředkuje finanční úvěr, i když máte zápis v registru. Není to tedy konec světa. Jen je to pro vás ponaučení pro příště lépe si hlídat své závazky.