O novém zákoně č. 257/2016 Sb., neboli o novém zákoně o spotřebitelských půjčkách toho bylo řečeno již mnoho. Ani se není čemu divit, neboť vešel v účinnost už v prosinci 2016 a zcela změnil podobu oblasti půjčování v ČR.

Přes rok jsme si na něj mohli zvykat, zjistit všechny jeho výhody i nevýhody a nastudovat si, co to pro nás všechny znamená. Ovšem nový rok 2018 je tady, a tak se opět otevírá otázka – co nového přinese tento zákon letos? Máme se něčeho bát nebo naopak na něco těšit?

Novinky nového zákona pro rok 2018

V roce 2018 nás čeká hned několik velkých milníků. Tím největším a nejradikálnějším je uplynutí provizorního režimu, ve kterém do teď většina poskytovatelů půjček fungovala. Uvedeme to na pravou míru:

Podle nového zákona o spotřebitelských úvěrech má Česká národní banka přesně 15 měsíců na to, aby prověřila všechny poskytovatele půjček v ČR a udělila či neudělila jim licenci k pokračování jejich činnosti. A tato lhůta pro udělení licence vyprší letos 31. května 2018.

S licencí či bez?

Licenci získalo už několik českých poskytovatelů. Zbytek zatím funguje v tzv. provizorním režimu. Pokud licenci do 31. května 2018 zbylí poskytovatelé získají, mohou i nadále poskytovat půjčky, konsolidace, kreditní karty, americké hypotéky apod.

Pokud ovšem poskytovatelé licenci nezískají, tedy nesplní podmínky pro její získání, musí okamžitě ukončit svou činnost. Všichni, kdo si u daného poskytovatele sjednali půjčku, musí samozřejmě své závazky splatit a peníze poskytovateli vrátit, ale nikdo další si už od daného poskytovatele nic nepůjčí.

MDfin již licenci má, a to na zprostředkování půjček a úvěrů. Sami tedy půjčky neposkytujeme, ale pouze je zprostředkováváme.

Kdo může získat licenci?

A na závěr se také zmíníme o tom, kdo vlastně licenci k získání půjčky může získat. I to je novým zákonem o spotřebitelských úvěrech upraveno. Musí to být takový poskytovatel, který má základní kapitál v minimální výši 20 mil. Kč a jehož zaměstnanci a prodejci půjček mají prokazatelné odborné znalosti v této oblasti. Pokud tyto podmínky poskytovatel splní, získá licenci a může pokračovat ve své činnosti.

Nemusíte se ale bát! My vám nikam nezmizíme! My již licenci máme. U nás jsou tedy jen zkušení a vzdělaní pracovníci, kteří vám vždy rádi poradí se správným výběrem půjčky. Navíc my přímo půjčky neposkytujeme, ale pouze zprostředkováváme.